Stel cookie voorkeur in

Interne communicatie

Schoudercom = SCH(ool)-OUDER-COM(municatie)

Om oog voor elkaar te hebben is een goede communicatie onontbeerlijk. Om dit goed te laten verlopen maken wij gebruik van het communicatiesysteem Schoudercom. Via Schoudercom hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die op hun kind betrekking heeft.  Er is nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Schoudercom.

Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u in uw mail een uitnodiging voor Schoudercom.

Heeft u vragen over Schoudercom, komt u dan gerust even langs bij de directie of administratie.