Stel cookie voorkeur in

Interne communicatie

Mijnschoolinfo

Om oog voor elkaar te hebben is een goede communicatie onontbeerlijk. Om dit goed te laten verlopen maken wij gebruik van het communicatiesysteem Mijnschoolinfo. Met Mijnschoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die op hun kind betrekking heeft.  Er is nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Mijnschoolinfo.

In het jaar dat uw kind start op school ontvangt u een inlogcode en kunt u de gebruikmaken van de toegankelijke Andreasapp.

Heeft u vragen over Mijnschoolinfo, komt u dan gerust even langs bij Esther Oudshoorn.