Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 1-2

De dagen in de kleutergroep verlopen volgens een vaste structuur. Om die structuur duidelijk te maken voor de kinderen hangen in de klas dagritmekaarten. Als u de klas binnenkomt vindt u ook een doelenboom. Aan deze boom hangen de doelen waar de kinderen deze periode aan gaan werken. Zo kunt u zien waar we mee bezig zijn.

Als u uw kind in de klas brengt, liggen er of boeken klaar of andere activiteiten op de tafels. Zodoende kunnen de kinderen direct iets ondernemen. Om 8.30 uur checkt de leerkracht of iedereen er is en wordt het rooster gevolgd.

Hieronder volgen de activiteiten die in de groep plaatsvinden.

De kring

De kinderen zitten ’s ochtends en ’s middags in de kring.  Er worden verschillende activiteiten gedaan met de kleuters.  Er is aandacht voor muziek, catechese, voorbereidend rekenen en taaloefeningen. Ook bij de kleuters werken we met coöperatief leren. Hiermee leren we de kinderen samenwerken op een gestructureerde manier.

De werkles

De kinderen kunnen met behulp van het keuzebord aangeven wat zij gaan doen. Elke leerling kan op zijn of haar eigen niveau bezig zijn met verschillende activiteiten.  U kunt dan denken aan knutselen, puzzelen, werken met ontwikkelingsmateriaal, tekenen, schilderen, bouwen.

Weektaak

Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een weektaak. Op dit blad staat een aantal opdrachten die de kinderen in een bepaalde periode moeten doen. De kinderen mogen dit zelf plannen, maar de leerkracht houdt er zicht op dat de opdrachten gedaan worden.

Engels

Ook bij de kleuters geven we Engels. We maken hiervoor gebruik van de methode “Take it Easy”. De les wordt gegeven met behulp van het digibord. De leerkracht spreekt van begin tot het einde van de les Engels. Bij de kleuters leren de kinderen onder andere de dagen van de week, kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.

Kwink

Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Contact met ouders
Er zal dit jaar naast de ouderavonden een aantal keer “Kom in de klas” georganiseerd worden. U mag dan op bezoek komen in de groep. Uw kind laat u dan zijn/haar portfolio zien en vertelt wat het geleerd heeft. U krijgt de mogelijkheid om hierop in te tekenen.

 

leerkrachten

Groep 1/2a

Juf Joke, juf Febe en juf Linda

Groep 1/2b

Juf Claudia en juf Lily

Groep 1/2c

Juf Mariëlle en juf Dorette