Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 3

Wat gaan we doen in groep 3?

Van groep 2 naar groep 3 is een grote verandering voor kinderen.
Sommige kinderen vinden het heerlijk om aan een tafeltje in schriftjes te gaan werken, maar veel kinderen missen zeker in het begin het spelen. Daarom gaan we tot de herfstvakantie in de middag nog een keer extra buiten spelen.

Lezen
Het speerpunt in groep 3 ligt op het leren lezen.
We werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode bestaat uit 13 kernen. We beginnen met de kern start en daarna volgen de kernen 1 t/m 11. De methode eindigt met de afsluiting.
In de klas maken we ook gebruik van een computerprogramma.  Wij hebben als school een thuislicentie aangeschaft, zodat uw kind  thuis kan oefenen met de stof die op school is behandeld. 
Natuurlijk zijn er ook kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen. De meeste kinderen kunnen al een aantal letters benoemen en misschien al een woordje lezen. Alle kinderen worden tijdens de kern 'start' getoetst op de letterkennis. Als kinderen bijna alle letters kennen nemen we de woordtoets af. Naar gelang de uitslag van deze toets kunnen we dan overgaan om kinderen te laten werken in het zonniveau. Voor deze kinderen heeft de methode een eigen leerlijn en dat zijn de zonwerkboekjes. Deze kinderen kunnen dan op hun eigen niveau werken in het thema waar de hele groep mee werkt. Kinderen die al heel wat letters kennen, maar nog net niet aan de norm voldoen, kunnen een aantal werkbladen mee krijgen. Na de kern start worden deze kinderen nogmaals getoetst om te kijken of ze nu voldoende letters kennen. Wellicht zijn er dan kinderen, die ook kunnen instromen in het zonniveau.
Na elke kern krijgt uw kind het werkboekje van de kern mee naar huis.
Mocht het noodzakelijk zijn om extra te oefenen met lezen, dan nemen we natuurlijk contact op met de ouders. Samen gaan we dan kijken wat mogelijk is om het kind de noodzakelijke begeleiding te geven.
Wij vragen u om uw kind te stimuleren met lezen op een positieve gezellige manier, door iedere dag een kwartiertje samen te lezen, boeken uit te zoeken in de bibliotheek en ook zelf nog veel voor te lezen.
De boekjes zijn op niveau ingedeeld, begin groep 3 Avi start, november/december Avi M3 en vanaf april ongeveer Avi E3. Dit zijn richtlijnen, kijk zelf hoe uw kind het oppakt en bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht.
U kunt volgen wat uw kind leert als u op de site www.veiliglerenlezen.nl kijkt. Verder volgen we de schooltelevisieserie Leesdas, lettervos, boekenkast. Deze serie laat de woorden die de kinderen geleerd hebben ook weer terugkomen. Op de site van www.leesdas.nl staan ook leuke spelletjes voor uw kind.

Rekenen
Begin groep 3 starten we met het leren schrijven van de cijfers, heel veel tellen en het spelen met rekenbegrippen. Omdat de stof van begin groep 3 al bekend is bij de kinderen hebben we besloten om d.m.v. versnelde toetsen te kijken wat het rekenniveau van de kinderen is. De tijd die we hier mee winnen, wordt gevuld met rekenspellen waarbij de kinderen behoorlijk uitgedaagd worden. Ook hier geldt natuurlijk dat de kinderen de uitdaging krijgen die bij ze past.
Aan het einde van groep 3 verwachten we van de kinderen dat ze sommen kunnen maken t/m 20. Ook de sommen tot de 10 moeten volledig geautomatiseerd zijn.
In de methode komen ook klokkijken, dagen van de week en rekenen met geld aan de orde. Dit zijn zaken die u ook thuis met uw kind kunt oefenen.

Schrijven
We leren de kinderen om schrijfletters te schrijven. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen aan elkaar schrijven. Belangrijk is de pengreep, probeer ook thuis uw kind te stimuleren om het potlood goed vast te houden, wanneer kinderen steeds meer gaan schrijven kunnen er door een verkeerde pengreep rugklachten of verkramping in de handen ontstaan.

Engels
Alle groepen van de Andreasschool krijgen Engelse les. We gebruiken hiervoor de methode Take it Easy. Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met het Engels. Ze leren best al veel woordjes en zinnetjes. Ze doen dit met behulp van liedjes, spelletjes, filmpjes, enz. Ze vinden het erg spannend, maar vooral leuk om te doen.

Sociale vaardigheden
Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink. De kinderen krijgen 20 lessen per jaar met deze methode. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hiervoor gebruiken we prentenboeken, gesprekken en allerlei situaties. Naast Kwink gebruiken we ook de methode Relaties & Seksualiteit. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het lichaam.

Catechese
We starten iedere ochtend met het drempelmoment. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Dit kan een gedichtje, een kort verhaaltje of een liedje zijn. Voor we gaan beginnen doen we een klein gebedje. Iedere dag is er dan iets en praten we er met elkaar over. Ook wordt uit de kinderbijbel het Oude Testament voorgelezen

Handvaardigheid, tekenen en muziek
Deze vakken komen 1 keer per week aan de orde. De resultaten zult u komend jaar aanschouwen of kunnen beluisteren. Vaak zijn ze geïntegreerd in de vakken.

Topondernemers
De methode voor wereldoriëntatie is Topondernemers. Vanaf groep 3 gaan we met deze methode aan het werk. We werken met thema's door de hele school heen. Elke 5 à 6 weken werken we met aan een thema.

Gym
Vanaf de start van het schooljaar tot de herfstvakantie en vanaf 1 april tot het eind van het schooljaar krijgen de kinderen les op het kunstgrasveld van de school.
Vanaf de herfstvakantie tot 1 april gymmen de kinderen in sporthal De Tulp. 

Zelfstandig werken
In groep 1 en 2 heeft uw kind al geleerd om zelfstandig te werken met behulp van de time-timer (klok die de minuten aftelt).
Dit jaar breiden we dit uit met het zelfstandig werken blokje. Ieder kind heeft een eigen blokje met een vraagteken, een rood en een groen kantje. Rood betekent: stil werken, niets vragen. Groen betekent: je mag overleggen over het werk en het vraagteken betekent: Juf/meester ik wil iets vragen.

Contact met ouders
Er zal dit jaar naast de ouderavonden een aantal keer “Kom in de klas” georganiseerd worden. U mag dan op bezoek komen in de groep. Uw kind laat u dan zijn/haar portfolio zien en vertelt wat het geleerd heeft. U krijgt de mogelijkheid om hierop in te tekenen.

leerkrachten

Groep 3

Juf Shirley en juf Ans