Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 3

Wat gaan we doen in groep 3? 

Van groep 2 naar groep 3 is een grote overgang voor kinderen.
Sommige kinderen vinden het heerlijk om aan een tafeltje in schriftjes te gaan werken, maar kinderen missen zeker in het begin het spelen. Daarom gaan we tot de herfstvakantie in de middag nog een keer extra buiten spelen en is er ook de gelegenheid om binnen vrij te spelen.

Lezen
Het speerpunt in groep 3 is het leren lezen.
We werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen (VLL-Kim). Deze methode bestaat uit 13 kernen.

In de klas maken we ook gebruik van het computerprogramma van VLL. Wij hebben als school een thuislicentie aangeschaft, zodat uw kind thuis kan oefenen met de stof die op school is behandeld. Dit helpt bij het beklijven van de letters/klanken, de spelling en woordenschat.

Natuurlijk zijn er ook kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen. De meeste kinderen kunnen al een aantal letters benoemen en misschien al een woordje lezen. Alle kinderen worden tijdens de kern 'start' getoetst op de letterkennis. Als kinderen bijna alle letters kennen nemen we de woordtoets af. Naar gelang de uitslag van deze toets kunnen we dan overgaan om kinderen te laten werken op een hoger niveau (zonniveau). Voor deze kinderen heeft de methode een eigen leerlijn en dat zijn de zonboekjes. Deze kinderen werken op hun eigen niveau in het thema waar de hele groep mee werkt. Kinderen die al heel wat letters kennen, maar nog net niet aan de norm voldoen, gaan op school en thuis verder oefenen. Na de kern start worden deze kinderen nogmaals getoetst om te kijken of ze nu voldoende letters kennen.

Na elke kern krijgt uw kind het werkboekje van de kern mee naar huis.
Mocht het noodzakelijk zijn om extra te oefenen met lezen, dan nemen we natuurlijk contact op met de ouders. Samen gaan we dan kijken wat mogelijk is om het kind de noodzakelijke begeleiding te geven.
Wij vragen u om uw kind te stimuleren met lezen op een positieve gezellige manier, door iedere dag een kwartiertje samen te lezen, boeken uit te zoeken in de bibliotheek en ook zelf nog veel voor te lezen.
De boekjes in de bibliotheek zijn op niveau ingedeeld: begin groep 3 Avi start, november/december Avi M3 en vanaf april ongeveer Avi E3. Dit zijn richtlijnen, kijk zelf hoe uw kind het oppakt en bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht.
U kunt volgen wat uw kind leert als u op de site www.veiliglerenlezen.nl kijkt. Verder volgen we de schooltelevisieserie: Leesdas, lettervos, boekenkast. Deze serie laat de woorden die de kinderen geleerd hebben ook weer terugkomen. Op de site van www.leesdas.nl staan ook leuke spelletjes voor uw kind.

Rekenen
Begin groep 3 starten we met het leren schrijven van de cijfers van 1-10, heel veel tellen waarbij er materiaal gebruikt wordt en het spelen met rekenbegrippen zoals meer en minder. Op school maken wij gebruik van de methode Wereld in Getallen 4 (WIG 4), waarbij ook thuis gewerkt wordt met het computerprogramma van WIG 4 (Bingel). Omdat de stof van minimaal de eerste 8 weken groep 3 al bekend is bij de kinderen hebben we besloten om d.m.v. versnelde toetsen te kijken wat het rekenniveau van de kinderen is. De tijd die we hier mee winnen, wordt gevuld met rekenspellen van Met Sprongen Vooruit (MSV). Ook hier geldt natuurlijk dat de kinderen de uitdaging krijgen die bij ze past. In de eerste weken is er voldoende tijd voor herhaling en uitbreiding.

Aan het einde van groep 3 verwachten we van de kinderen dat ze sommen kunnen maken t/m 20. De erbij- en eraf sommen tot de 10 moeten volledig geautomatiseerd zijn, dus ze moeten dit vlot kunnen uitrekenen.

In de methode van WIG 4 komen ook klokkijken, de dagen van de week, meten en rekenen met geld aan de orde. Dit zijn zaken die u ook thuis spelenderwijs met uw kind kunt oefenen. Op school worden er ook veel rekenspellen gespeeld, waarbij de kinderen handelend bezig zijn. We werken veel met de materialen van MSV.

Schrijven
We leren de kinderen om schrijfletters te schrijven. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen aan elkaar schrijven. Belangrijk is de pengreep, probeert u ook thuis uw kind te stimuleren om het potlood goed vast te houden: het potlood pak je vast met je duim en je wijsvinger, waarbij het potlood op de middelvinger rust. Wanneer kinderen steeds meer gaan schrijven kunnen er door een verkeerde pengreep rugklachten of verkramping in de handen ontstaan. Wij werken nauw samen met de kinderfysio in Voorhout. Indien er meer oefening nodig is zullen wij de mogelijkheden met u bespreken.

Alles-in-1

We werken met de methode Alles-in-1. Dit is een methode voor samenhangend onderwijs, waarbij de verschillende vakken geïntegreerd worden aangeboden. Er wordt thematisch gewerkt. Er zijn vijf thema’s per jaar waar we met de hele school aan werken. 

  • Thema 1: Waar is het?
  • Thema 2: Jij en ik.
  • Thema 3: Wanneer was het?
  • Thema 4: Hoe werkt het?
  • Thema 5: Wat groeit en bloeit.

Engels
Alle groepen krijgen Engelse les. We gebruiken hierbij de lessen uit Alles-in-1. Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met het Engels. Ze leren al best veel woordjes en zinnetjes. Ze doen dit met behulp van liedjes, spelletjes en filmpjes.

Sociale vaardigheden
Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink. De kinderen krijgen 20 lessen per jaar met deze methode. Ze leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hiervoor gebruiken we prentenboeken en bespreken we allerlei situaties. Naast Kwink gebruiken we ook de methode Relaties & Seksualiteit. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het lichaam.

Catechese
We starten iedere ochtend met een drempelmoment. We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Dit kan een gedichtje, een kort verhaaltje of een liedje zijn. Iedere dag is er dan iets en praten we er met elkaar over.

Atelier

Na de herfstvakantie starten wij in groep 3 en 4 gezamenlijk met atelieronderwijs. Iedere woensdag zijn er 6 verschillende vakken die allemaal aan bod komen. Het sluit aan bij het actuele thema van Alles-in-1. Alle kinderen doorlopen in 6 weken de diverse ateliers. Zij krijgen elk vakgebied twee keer aangeboden. In deze theoretische lessen wordt het creatieve proces centraal gezet. Kinderen krijgen handvatten en technieken aangeboden. In week 7 en 8 kiezen zij één vakgebied uit waar zij in 3 uur (verdeeld over 2 weken) werken aan een eindproduct waar de aangeleerde technieken in worden uitgevoerd. Dit wordt in week 8, op de woensdag, gepresenteerd bij de thema afsluiting.

Gym

De gymlessen zijn op de maandag en donderdag en worden door onze vakdocent Soraya Witteman gegeven. De kinderen hebben op beide dagen gymkleding (korte broek en T-shirt) en sportschoenen zonder zwarte zool nodig. Het is aanbevolen om uw kind op beide gymdagen gemakkelijke kleding aan te trekken en lang haar met een elastiekje vast te maken.

Muziek

De kinderen hebben om de week op de maandag muziekles van Fabian Haggenburg. De kinderen maken kennis met verschillende muziekinstrumenten en er wordt gezongen. De lessen sluiten aan op het thema waaraan er gewerkt wordt met Alles-in-1.

Zelfstandig werken
In groep 1 en 2 heeft uw kind al geleerd om zelfstandig te werken met behulp van de time-timer (klok die de minuten aftelt).
Dit jaar breiden we dit uit met het zelfstandig werken GIP blokje (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van een leerkracht). Ieder kind heeft een eigen blokje met een vraagteken, een rood en een groen kantje.

  • Rood betekent: stil werken.
  • Groen betekent: je mag overleggen over het werk
  • Het vraagteken betekent: Juf/meester ik wil iets vragen.

Na de klassikale instructie gaan de kinderen aan het werk. De leerkracht loopt een vaste ronde door de klas en geeft een compliment, een aanwijzing of helpt een kind met een vraagteken op het blokje.

Contactmomenten   
We beginnen het schooljaar met een individueel ambitiegesprek met alle kinderen. Tijdens dit gesprek vragen wij de kinderen onder andere wat ze dit jaar willen gaan leren en waar ze goed in zijn. Hier maakt de leerkracht een kort verslagje van voor in het portfolio. Er zullen ook oudergesprekken georganiseerd worden. U kunt ook een kijkje nemen in de klas door middel van de foto's die wij op Klasbord plaatsen en een gesprekje met uw kind beginnen. Verder verschijnt er elke vrijdag een nieuwsbrief met belangrijke data of informatie.  

leerkrachten

Groep 3a

Juf Shirley en juf Cindy

Groep 3b

Juf Linda en juf Ans