Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 6

We willen u graag kennis laten maken met wat er dit jaar in groep 6 gaat gebeuren. 

Het is fijn als u dit aandachtig door wilt lezen. Als u vragen heeft, bent u altijd van harte welkom. Het wordt een leerzaam jaar voor uw kind en we hopen op een fijne samenwerking met u!

Technisch lezen:  
De methode die wij voor technisch lezen in groep 4 t/m 6 gebruiken heet Estafette. We volgen de lessen hier voor op de Snappet tablets. In groep 6 ligt de nadruk op het vloeiend leren lezen van moeilijke woorden en teksten. De les start altijd met het voor-koor-door lezen van woordrijtjes. Er zullen veel woorden uit het Frans en Engels geoefend worden. Na dit samen lezen gaan de kinderen in drie niveaus aan de slag. De goede lezers krijgen andere leesstof en opdrachten dan de andere lezers. Met de kinderen die het lezen nog lastig vinden wordt de lesstof samen met de leerkracht gedaan. Natuurlijk hebben we naast deze lessen tijd voor vrij lezen in het rooster. We hopen dat uw kind ook thuis veel zal lezen dit jaar!

Begrijpend lezen:

Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. Iedere week komen er actuele teksten met opdrachten op hun site te staan die we in de klas gaan behandelen. Er is ook altijd een aflevering van het Jeugdjournaal bij, die speciaal voor Nieuwsbegrip wordt gemaakt. Op andere dagen wordt er door de kinderen op hun Snappet- tablet zelfstandig Nieuwsbegrip XL gedaan. Dit zijn aanvullende opdrachten en woordenschatoefeningen die bij het thema van die week horen. Er wordt soms met  Blits gewerkt. Hier komt het studerend lezen aan bod.

Taal/Spelling:
Ook dit jaar werken we met de methode Taal Actief. De opdrachten worden meestal met Snappet gemaakt. De kinderen leren wat een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord en wat een persoonsvorm is. Ze leren ook de vervoegingen van een werkwoord in de tegenwoordige tijd kennen.

Bij spelling is er veel aandacht voor de spellingcategorieën. We besteden daar, naast de methode, iedere dag extra aandacht aan. We hopen dat de kinderen ze steeds beter leren herkennen en zelf leren gebruiken.

Een aantal keer per jaar schrijven de kinderen zelf een tekst of gedicht in een apart schrift.

Rekenen:
We werken volgens de leerdoelen van het SLO op Snappet. Het optellen, aftrekken en vermenigvuldigen wordt verder geautomatiseerd. Het cijferend onder elkaar optellen en aftrekken wordt dit jaar voor het eerst aangeboden. Ook het delen komt aan de orde. De getallen waarmee gerekend wordt lopen op tot 6 cijfers. Er wordt bovendien een begin gemaakt met breuken. De kinderen leren hoe je de omtrek en oppervlakte uit kunt rekenen. Het klokkijken ( analoog en digitaal) moet nu beheerst worden, zodat er andere opdrachten mee gedaan kunnen worden. Het blijkt dat een aantal kinderen de tafels moeten blijven herhalen zodat ze de opdrachten in de groep vlot mee kunnen doen. Het is fijn als daar thuis ook nog aandacht aan besteed wordt.

Engels:
We werken vanaf groep 1/2 met de methode ‘Take it Easy’. Tijdens de lessen staat het luisteren, durven spreken en zingen centraal. Bij de lessen maken we gebruik van het digibord. De kinderen kijken en luisteren naar een native speaker, zodat de uitspraak van Engelse woorden in één keer goed geleerd wordt. Er worden opdrachten in een werkboek gemaakt en het spreken zal regelmatig in groepjes of tweetallen geoefend worden.  De kinderen krijgen de woordjes die in de les centraal staan mee naar huis als huiswerk. Het is de bedoeling dat ze deze woordjes van het Engels naar het Nederlands leren. Deze woorden leren ze thuis als voorbereiding op de les. Op het eind van het hoofdstuk krijgen ze een proefwerk met deze woorden. Er wordt per hoofdstuk gepland wanneer de kinderen dit moeten leren. De kinderen krijgen deze planning mee naar huis.

Schrijven:
De kinderen schrijven  één keer per week in een schrift van de schrijfmethode. In de schriften wordt veel aandacht besteed aan een goed leesbaar en regelmatig handschrift.

Zaakvakken:

We werken met de methode Topondernemers. Dit is een digitale methode waarbij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis in thema's aangeboden wordt. Een aantal thema’s wordt door alle klassen tegelijk behandeld. De kinderen gaan op een goede gestructureerde manier leren hoe je aan informatie komt over een onderwerp en hoe je dat op verschillende manieren kunt verwerken en presenteren. Ze leren hierbij de vaardigheden uit de 21st Century Skills. Dit zijn vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de toekomst. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de laptops en de iPads in de klas en er wordt vaak in tweetallen of groepjes gewerkt.

Topografie:

De kinderen leren dit jaar de provincies van Nederland en per provincie een aantal belangrijke plaatsen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Topomania, waarmee ze thuis op de computer kunnen oefenen. Het is handig om de app van Topomania op de iPad of telefoon te downloaden. ( Kosten zijn ronde de drie euro.Via de website van Topomania is het gratis op een computer.) Daarmee kunnen de kinderen de topo in spelvorm per provincie oefenen. Ze krijgen het ook op papier als huiswerk mee en er volgt daarna een proefwerk.

Spreekbeurt:

Uw kind gaat dit jaar voor de eerste keer een spreekbeurt houden. In de klas wordt uitgelegd hoe de kinderen dit aan kunnen pakken. Ze leren ook hoe ze hun presentatie aantrekkelijker kunnen maken door bijvoorbeeld een Powerpoint presentatie te maken. De beoordeling gebeurt direct na de spreekbeurt en wordt door de leerkracht en de kinderen samen gedaan. Er zullen tips en tops gegeven worden door de kinderen uit de klas. Aan het begin van het jaar komt er een lijst in de klas te hangen waarop de kinderen een datum kunnen kiezen en het onderwerp van hun spreekbeurt kunnen invullen.

Catechese:

 Er wordt iedere ochtend gestart met Trefwoord. Dit is een methode met een goede afwisseling tussen zaken uit de belevingswereld van de kinderen en bijbelse verhalen die daarop aansluiten.

Creativiteit:

Er is iedere week aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek. We vinden het belangrijk dat ook deze kant van de kinderen goed ontwikkeld wordt en dat ze daar veel plezier aan beleven. Bij muziek wordt er onder andere gewerkt met de lessen van Metropole op school.

Sociaal-emotioneel:

We werken in alle groepen met een methode voor sociale vaardigheden, Kwink  en we hebben een methode waarbij aandacht besteed wordt aan relaties en sexualtiteit. Door beide methodes te gebruiken hopen we op een veilig en vriendelijk schoolklimaat voor de kinderen, waarbij nagedacht wordt over wat gedrag daar aan bijdraagt.

Gymnastiek:
Op donderdag hebben de kinderen gym. Deze les wordt door de vakleerkracht gegeven op het sportveld achter de school of in de sporthal. In principe zijn de lessen in de sporthal vanaf na de herfstvakantie tot Pasen. Het is de bedoeling dat de kinderen als we binnen gaan gymmen op maandag op de fiets naar school komen. We zullen dan namelijk met elkaar op de fiets naar de sporthal gaan.

Programmeren:

Uw kind gaat dit jaar een start maken met het leren programmeren op de computer. We gebruiken hier de lessen van Bomberbot voor. Vorig schooljaar hebben we in groep 6 een pilot gedaan en dat was zeer succesvol. De kinderen vonden deze lessen erg leuk en interessant.

Excursies en schoolreisje:

We gaan dit jaar een aantal keer op excursie. We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan de Ruïne van Teylingen en gaan daar ook opgravingen doen. De kinderen leren voor dit bezoek al veel over Jacoba van Beieren omdat ze een leuke toneelles krijgen op school. We gaan ook een keer naar een museum in Leiden. Het schoolreisje samen met groep 7 behoort natuurlijk ook tot een van de leuke uitstapjes dit jaar.

Rapport en portfolio:

De kinderen krijgen dit jaar twee keer hun rapport en de rapportmap zal na de eerste toetsweek meegegeven worden met daarin de grafiekjes van de Cito-toetsen die zijn afgenomen.

De portfoliomappen blijven ook dit jaar op school. De kinderen zullen daar regelmatig iets in stoppen waar ze trots op zijn. Tijdens de “Kom in de klas” momenten kunt u de map inkijken.

We vinden het leuk als u zich voor deze momenten inschrijft zodat u kunt zien hoe het met uw kind in de klas gaat.

Klasbord:

U krijgt al snel een uitnodiging om u aan te melden voor Klasbord. Ook opa’s en oma’s enz. kunnen zich aanmelden als ze het leuk vinden. We zullen een aantal keer per week een foto plaatsen zodat u kunt zien waar we op dat moment mee bezig zijn. Het is echt de moeite waard om u hier voor aan te melden.

 

Eten, drinken en traktaties:

De kinderen mogen iedere dag een gezond tussendoortje meenemen en drinken. Als uw kind jarig is, mag het ook iets anders trakteren.

We hopen dat uw kind een fijn en leerzaam schooljaar zal hebben in groep 6!

 

leerkrachten

Groep 5/6

Juf Lita, juf Elise en juf Michelle

Groep 6

Juf Christel