Stel cookie voorkeur in

Schooladvies groep 8

Advies en schoolkeuze
De schoolkeuze wordt in november met u besproken. Het advies zal bestaan uit een type onderwijs, VWO, HAVO, VMBO-t, VMBO kader, VMBO basis. Wij zullen niet een bepaalde school adviseren. Die taak ligt bij ouders.

Voor het advies maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem wat wij op school gebruiken. Al deze gegevens worden op één digitaal formulier verzameld en met u besproken. We verzamelen de gegevens vanaf groep 6 op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Deze gegevens vindt u ook terug bij het rapport van uw kind. Samen met de leerkracht van groep 6, 7 de intern begeleider en de directeur wordt het advies geformuleerd.

In november komt u met uw kind naar school om het schooladvies te bespreken. Dit advies wordt gegeven door de leerkracht en de directeur van de Andreasschool.

In april maken alle kinderen de eindtoets. Naar aanleiding van de eindtoets kan het zijn dat het advies naar boven wordt aangepast. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders.

In mei vindt de 'warme overdracht' plaats met het Voortgezet Onderwijs.  De ontvangende school komt langs om de aangemelde leerlingen te bespreken. Er wordt van ieder kind een onderwijskundig rapport gemaakt, welke naar het VO wordt gestuurd.

Belangrijke data

Voorlichtingsavond VO: 14 november
Adviesgesprekken: 20 november,  22 november en  29 november