Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Samen met Smallsteps bieden we een combinatie van onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 14 jaar. Dit bieden we in een veilige, gestructureerde omgeving aan van 7 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds.

Wij vinden dat de Andreasschool een goede keuze is, omdat:
  • We onderwijzen vanuit passie en betrokkenheid.
  • We geloven in thematisch, samenhangend en ontwikkelingsgericht onderwijs.
  • We kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bijbrengen zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
  • We op onderwijskundig gebied een goede mix bieden van traditioneel en innovatief onderwijs.
  • We het belangrijk vinden vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het katholieke geloof.
  • We aandacht hebben voor het individuele kind en samen met ouder(s) of verzorger(s) streven naar optimale resultaten.
Toelating van kinderen van een andere school

Als kinderen van een andere school willen overstappen naar onze school, wordt in een gesprek met de directeur de reden van de overstap besproken. Na het gesprek zoekt de directeur of intern begeleider contact met de basisschool van herkomst. Uitgangspunt van dat gesprek is om de onderwijsbehoeften van het aangemelde kind te bespreken, voordat de definitieve beslissing genomen wordt om het kind te plaatsen. Tevens wordt om toezending van het onderwijskundig rapport van de leerling gevraagd.

Kennismaken?
U kunt altijd contact opnemen met de school om een vrijblijvende afspraak te maken.