Stel cookie voorkeur in

Bestuur

De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, gevestigd in Voorhout, is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De Andreasschool is één van deze scholen.

De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is ontstaan door een fusie van in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Teylingen, Lisse en Hillegom en is hiermee werkgever van 535 personeelsleden, die samen direct of indirect onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen. De stichting heeft tot doel het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van het primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

De Sophia Stichting wil vanuit een katholieke grondhouding een harmonieuze werkomgeving bewerkstellingen, waarin alle kinderen én leerkrachten zich gerespecteerd en beschermd voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

De Sophia Stichting streeft na:

  • een veilige sfeer voor alle kinderen en leerkrachten te creëren.
  • een goede sociaal-emotionele en onderwijskundige basis te leggen voor verdere ontwikkeling van de kinderen.
  • de haar toevertrouwde middelen naar behoren te gebruiken voor het onderwijs.
  • een goed werkgever te zijn voor haar werknemers.

Contact

Bezoekadres
Leidsevaart 2 (navigatie: Rijnsburgerweg 4)
2215 RE Voorhout
Tel: 0252 434020       

Correspondentieadres
Postbus 98 
2215 ZH Voorhout

E-mailadres
bureau@sophiascholen.nl
 
Website
www.sophiascholen.nl