Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Een constructief overleg tussen ouders, leerkrachten en directie is zeer belangrijk voor het goed functioneren van de school. Daarom bestaat de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De vertegenwoordiging van de ouders wordt gekozen d.m.v. verkiezingen. Het team van leerkrachten kiest eveneens drie vertegenwoordigers. In het reglement medezeggenschap wordt aangegeven welke zaken tussen de school en de MR besproken worden, waar en door wie instemming en advies gegeven moet worden. U kunt dit reglement opvragen bij de school of de MR.

Schooloverstijgende zaken worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de MR-en van de 23 katholieke scholen vertegenwoordigd.

De MR is er ook voor u! Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, spreek dan gerust een MR-lid aan. Dit kan de MR helpen bij de beeldvorming.

De MR is te bereiken via: mrandreas@sophiascholen.nl

 

De leden