Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

Aan de school is een oudervereniging gekoppeld. Alle ouders kunnen lid worden van deze vereniging. In de praktijk assisteert de oudervereniging het schoolteam bij de organisatie van (jaarlijkse) activiteiten zoals de kinderboekenweek, het sinterklaas– en kerstfeest, carnaval e.d. Daarnaast verricht de oudervereniging, bijgestaan door vele ouders, allerlei klussen op school. De oudervereniging komt regelmatig bijeen. Tijdens de vergadering is er minimaal één lid van het schoolteam aanwezig.

Wanneer de termijn van een ouderverenigingslid erop zit, kunnen nieuwe ouders zich aanmelden. De oudervereniging houdt 1x per jaar een ledenvergadering, hierin wordt de financiële begroting goedgekeurd. De ouderraad vraagt aan het begin van het schooljaar een vrijwillige bijdrage van € 17,50 om alle activiteiten die niet tot het reguliere onderwijs horen, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en carnaval, te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage is vrijwillig en hoeft dus niet (geheel) betaald te worden.

contact: orandreas@sophiascholen.nl