Stel cookie voorkeur in

Beleid

Er zijn verschillende beleidsstukken en protocollen in te zien bij de directie op school:

  • anti-pestprotocol
  • dyslexieprotocol
  • beleidsstuk overgang PO naar VO
  • beleidsstuk leerlingvervoer
  • protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen
  • protocol verlofregeling
  • beleidsplan sociale veiligheid
  • protocol gezonde school