Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang

Als u gebruik wilt maken van de Tussenschoolse opvang kunt u uw kind inschrijven via de website van De Speelbrug. https://www.despeelbrug.nl/tussenschoolse-opvang/voorhout/

Inschrijven

Zorgt u er voor dat het inschrijfformulier tijdig wordt ingeleverd? Dit is nodig om uw kind aan te melden. U kunt uw kind vaste dagen of flexibel laten overblijven. Eenmalig een inschrijfformulier invullen is echter wel noodzakelijk.

Af- en aanmelden

De leidinggevende zorgt dagelijks voor de presentielijsten, daarop staan de vaste overblijfkinderen vermeld. Het is heel belangrijk dat u uw kind afmeldt als het een keer niet komt of aanmeldt als u kind flexibel komt. Dit om misverstanden te voorkomen. Af- en aanmelden bij voorkeur via de mail overblijven@speelbrug.nl   of telefonisch 0252-533943 bij De Speelbrug. Wanneer we telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u uw boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. U ontvangt een bevestiging als we uw mail verwerkt hebben.

Abonnement

Een abonnement betekent dat u uw kind voor een vaste dag in de week opgeeft voor de tso. Uw kind staat dan vast op de lijst. De prijs per keer is  €2,50 over 40 schoolweken per jaar. De uitgevallen dagen worden niet verrekend, maar mogen wel geruild worden. De ruildatum moet tijdens het afmelden worden doorgegeven. Achteraf ruilen kan niet.

Flexibel
Flexibele dagen kunt u elke dag aan ons doorgeven. Graag voor 10.30 uur als het overblijven op dezelfde dag plaatsvindt. Het liefst per mail overblijven@speelbrug.nl

De prijs per keer is  3 euro.  Flexibele dagen die niet afgemeld zijn worden wel gefactureerd.

Betalingen
De betalingen van het overblijven op school geschiedt uitsluitend per automatische incasso. U betaalt bij abonnement 10 maanden per jaar (40 school weken x 2,50 per dag = 100 euro : 10 =  10 euro per dag per maand). In juli en augustus  wordt er niet geïncasseerd.

De flexibele dagen worden afgerekend aan het einde van elke maand.

Wijzigingen
U kunt op elk moment uw abonnement voor het overblijven op school wijzigen. Er is geen opzegtermijn. Wel graag schriftelijk aan ons doorgeven per mail naar overblijven@speelbrug.nl  of een briefje naar kantoor, Postbus 31 2215ZG Voorhout.