Stel cookie voorkeur in

ICT

In alle groepen in de school vindt u digitale schoolborden, computers, en tablets.

In augsutus 2016 zijn we gestart met Snappet in de groepen 4 tot en met 8 voor de vakken rekenen, spelling, taal, technisch lezen en begrijpend lezen.

Hoe werkt dat?

De leerkracht geeft de instructie van de les met behulp van het digibord. Vervolgens maakt uw kind de verwerking op zijn eigen tablet. Uw kind ziet meteen of het antwoord klopt. Als het niet goed is kan uw kind direct zijn fout verbeteren. Als de kinderen de verwerking maken loopt de leerkracht rond en kijkt op zijn Ipad met de kinderen mee. De leerkracht kan zo in één oogopslag zien of uw kind de stof begrijpt of extra uitleg nodig heeft. Als uw kind klaar is met de 'verplichte' opgaven kan uw kind aan zijn eigen doelen gaan werken. Iedereen werkt op deze manier op zijn eigen niveau en blijft gemotiveerd om verder te gaan met oefenen.

Uw kind werkt niet de hele dag op de tablet. We werken met verschillende coöperatieve werkvormen in de school, waardoor uw kind zich de stof op verschillende manieren eigen maakt. We wisselen werken op de tablet en op schrift regelmatig af.

Werken op de tablet