Stel cookie voorkeur in

Identiteit

Kernwaarden

Binnen Sophia Scholen staan vijf kernwaarden centraal. 

verwondering
vertrouwen
verbinding
duurzaamheid
eigenaarschap

Deze kernwaarden maken deel uit van de organisatiecultuur binnen Sophia Scholen en dus ook binnen de Andreasschool. De waarden vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.

Op de Andreasschool maken wij gebruik van Trefwoord.Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar? Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten.

Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om er vervolgens met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Leefregels

Met elkaar hebben we drie leefregels afgesproken die zichtbaar zijn in de school.

  • Je mag er zijn
  • We helpen elkaar
  • Dit gebouw is van jou