Stel cookie voorkeur in

Ons onderwijs

Cognitie

Elke kind werkt op zijn eigen niveau. Dit verwezenlijken we door te werken met Snappet onderwijs en de instructies aan te bieden op drie niveaus. Na de instructie maakt de leerling zijn werk op de tablet. Dit werk is afgestemd op het niveau van het kind. We werken bij de vakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal op de tablet.

Vanaf groep 1 krijgt elke leerling Engels. Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht de kinderen in staat te stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel. Door de komst van de tablet is het schrijfonderwijs een speerpunt geworden in de school. Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 schrijfonderwijs met de methode die passend is bij de bouw. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk en zorgen ervoor dat het werk af is binnen de gestelde termijn.

Sociaal vaardig

In deze tijd is het belangrijk om de kinderen samenwerkingsvaardigheden aan te bieden. We werken vanaf groep 1 met coöperatieve werkvormen. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

We werken op school in alle groepen met de methode Kwink. Tevens wordt er in groep 3 t/m 7 gewerkt met Taakspel. In groep 7 worden lessen sociale weerbaarheid gegeven door de GGD.

Onderzoekend

We werken met de methode Topondernemers. Topondernemers is een nieuwe werkwijze voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden op een nieuwe en verfrissende manier aangeboden. Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn.
Voor het vak verkeer gebruiken we de methode School op Seef. Deze methode leert de kinderen het vak verkeer in de praktijk.

Je eigen talent

Om de week heeft groep 1, 2 een les van een vakdocent muziek. In groep 1 tot en met 8 wordt er gewerkt met de methode Metropole.

Tijdens verschillende lessen komt drama aan de orde. Denk aan het spelen van een rollenspel bij taalactiviteiten of tijdens de lessen van sociaal-emotionele vorming. Tijdens ‘Spot aan’ krijgen de kinderen gelegenheid zich aan elkaar te presenteren.

Tekenen en handvaardigheid zijn voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens. Maar niet alleen het uiten is daarbij van belang, ook het resultaat telt. Als leerlingen bepaalde technieken beheersen en in staat zijn om te gaan met verschillende materialen, vergroot dat hun uitingsmogelijkheden.

Aan elk kind wordt gedurende hun schoolloopbaan een evenwichtig cultureel programma aangeboden.

Kinderen bewegen veel en graag. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs. De les bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht.

Vanaf groep 1 leren we de kinderen programmeren. We gebruiken hiervoor Beebot, Bomberbot en er worden lessen gegeven door de Young Engineers. 

Iedere week geeft een medewerker van De Speelbrug aan een groep kinderen een les in de kas. De kinderen leren alles over de natuur in de praktijk.