Stel cookie voorkeur in

De Route

Om Passend onderwijs snel en goed te kunnen organiseren, heeft het Samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen:

1 Het begint bij de leerkracht

Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert en gaat samen met ouders op zoek naar een juiste aanpak.

2 Met hulp van de intern begeleider (ib'er)

Als een leerkracht de leerling niet zelf verder kan helpen, roept hij/zij de hulp in van de intern begeleider van de school. Deze maakt een analyse en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De ib’er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.

3 Met hulp van het ondersteuningsteam (OT)

Als zowel de leerkracht als de ib’er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib’er, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school, een onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft. De afspraken over de aanpak, wordt een arrangement genoemd. Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven:

  • hulp die een school zelf kan bieden
  • hulp die een school kan bieden met expertise van buiten
  • verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening