Stel cookie voorkeur in

Visie

  • We onderwijzen vanuit passie en betrokkenheid.
  • We brengen kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
  • We bieden op onderwijskundig gebied een mix van traditioneel en innovatief onderwijs.
  • We vinden het belangrijk vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het Katholieke geloof.
  • We hebben aandacht voor het individuele kind en samen met ouders streven we naar optimale resultaten.

Dit gebouw is van jou

Deze school is ook van jou

Vanaf groep 5 kunnen alle kinderen solliciteren naar verschillende functies binnen de school. De functies waar de kinderen naar kunnen solliciteren zijn:

  • bibliothecaris
  • conciërge
  • facilitair medewerker
  • hovenier
  • reporter

De kinderen worden op deze manier medeverantwoordelijk. Zo zorgen we er samen voor dat de school een fijne plek is.