Stel cookie voorkeur in

Visie

 • We onderwijzen vanuit passie, betrokkenheid en verbinding.
 • We brengen kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
 • We bieden op onderwijskundig gebied een mix van traditioneel en innovatief onderwijs.
 • We geloven in thematisch, ontwikkelingsgericht onderwijs; samen beleven.
 • We vinden het belangrijk vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het Katholieke geloof.
 • We hebben aandacht voor het individuele kind en samen met ouders streven we naar optimale resultaten.

Dit gebouw is ook van jou

Deze school is ook van jou

Vanaf groep 5 kunnen alle kinderen solliciteren naar verschillende functies binnen de school. De functies waar de kinderen naar kunnen solliciteren zijn:

 • bibliothecaris
 • conciërge
 • hovenier
 • reporter
 • leerlingenraad

De kinderen worden op deze manier medeverantwoordelijk. Zo zorgen we er samen voor dat de school een fijne plek is.