Stel cookie voorkeur in

Medewerkers

Op de Andreasschool verzorgt een groep bevlogen mensen het onderwijs aan uw kind. Met veel plezier zorgen ze ervoor dat elk kind tot bloei komt.

Dit zijn wij:

 

Kinderdagverblijf

Dit zijn de pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf.

Peuterspeelzaal

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal.

Onderbouw

Dit zijn de leerkrachten van groep 1 en 2

Middenbouw

Dit zijn de leerkrachten van groep 3 tot en met 5

Bovenbouw

Dit zijn de leerkrachten van groep 6 tot en met 8

Onderwijs ondersteunend personeel

Dit is de concierge, administratief medewerkster en onze onderwijsassistenten.

Voorschoolse opvang

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van de voorschoolse opvang.

Tussenschoolse opvang

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van de tussenschoolse opvang.

Naschoolse opvang

Dit zijn de pedagogisch medewerkers van de naschoolse opvang.