Stel cookie voorkeur in

Een plek om te groeien

De Andreasschool is een sterk groeiende school.

We bieden opvang en onderwijs aan kinderen tussen de 0 en de 14 jaar. 

Kenmerkend voor de school is het volgen van de doorgaande ontwikkeling en het thematisch onderwijs. Dit doen we in een veilige omgeving, waarin de leerkrachten, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers nauw samenwerken. We ambiëren het samen beleven in de school. 

 

Onze prachtige school

Contactgegevens

Andreas Rembrandtlaan 
Rembrandtlaan 14
2215 CK  Voorhout
Tel: 0252-213178

Andreas Cluster 
P. van Slingerlandstraat 36
2215 SZ Voorhout
Tel: 0252-435000