Zorgstructuur

De beste kansen voor élk kind

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs.

Zorgplicht

Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft die buiten de basisondersteuning valt. Ouders worden vanaf het begin tot het eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immers het beste.

Samenwerkingsverband

Om elk kind een goede plek te bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek.

Basisondersteuning

Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Elke school heeft een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd.

Meer informatie kunt u vinden in ons Schoolondersteuningsplan (SOP-Kindcentrum Andreas) en de website van het samenwerkingsverband van de Duin en Bollenstreek.

http://www.swv-db.nl