Identiteit

Binnen Sophia Scholen staan vijf kernwaarden centraal. 

  • Verwondering
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Duurzaamheid
  • Eigenaarschap

Deze kernwaarden maken deel uit van de organisatiecultuur binnen Sophia Scholen en dus ook binnen de Andreasschool. De waarden vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen. 

De vijf kernwaarden van Sophia Scholen hebben wij vertaald in onze eigen kernwaarden op de Andreas. Met elkaar hebben we drie leefregels (onze kernwaarden) afgesproken die zichtbaar zijn in de school en in ons handelen.

Je mag er zijn

Het sociaal- emotioneel leren staat op nummer één. Door vertrouwen te hebben in jezelf en vertrouwen te hebben in elkaar proberen wij dagelijks een optimale sociale veiligheid te creëren. Door een sociaal veilige omgeving ontstaat een optimaal leerklimaat. Wij leren van binnen naar buiten. De methode Kwink speelt een essentiële rol in onze school. 

Wij helpen elkaar

Wij verbinden niet alleen onze lessen aan elkaar, maar verbinden de kinderen met zichzelf, met elkaar en met de omgeving. Tijdens het groepsdoorbrekend werken en samenwerkend leren ontdekken de kinderen hun eigen talent en dat van elkaar. Wij leren van elkaar door elkaar te helpen op zowel groeps- als schoolniveau. Het ontmoeten van peers is hier ook een voorbeeld van. Elke week komen kinderen, die naast het basisaanbod in de klas, extra uitdaging nodig hebben bij elkaar waarin de leer- en leefhouding centraal staan. 

Wij zorgen voor en ontdekken de wereld om ons heen

Vanaf groep 5 kunnen alle kinderen solliciteren naar verschillende functies binnen de school. De functies waar de kinderen naar kunnen solliciteren zijn:

  • bibliothecaris
  • conciërge
  • hovenier
  • reporter
  • leerlingenraad

De kinderen worden op deze manier medeverantwoordelijk voor ons duurzame gebouw. Zo zorgen we er samen voor dat onze school een fijne plek is waarin duurzaamheid een belangrijk rol speelt.

Naast deze functies is er een leerlingenraad vanuit de groepen 5 t/m 8 actief. De leerlingenraad overlegt maandelijks met de directie omtrent het reilen en zeilen binnen de school. De kinderen uit de leerlingenraad vertegenwoordigen de klassen. Zo staat er in ieder klas dé 'Leerlingenraad-box' waarin kinderen gedachten kunnen delen met de klassenvertegenwoordigers. Ook geeft de leerlingenraad ondersteuning tijdens rondleidingen in de school. 

De Andreasschool is van oudsher een Katholieke basisschool. Wij vinden het van groot belang dat onze kinderen kennis maken met de diversiteit van verschillende achtergronden van leeftijdgenoten en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. Wij zien de Andreas als een ontmoetingsplek, een oefenplaats met het oog op burgerschap en integratie.

Wij maken gebruik van de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar? Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Naast de methode Trefwoord komt levensbeschouwing en burgerschap ook duidelijk naar voren in de projecten van de methode Alles-in-1. Een mooi voorbeeld is het project 'Geloof'.

Op de Andreasschool kunnen kinderen kiezen om deel te nemen aan de Communie en het Vormsel. Dit wordt vanuit de kerk georganiseerd.