Kindcentrum

Samen met Partou bieden we een combinatie van onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

We hebben één missie en één visie voor de hele organisatie. Iedereen die op Kindcentrum Andreas werkt, draagt hieraan bij. Er is een gemeenschappelijke visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen; het fundament:

  • Op het Kindcentrum Andreas komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot en met 14 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd.
  • We bieden onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek, spel en zorg. Er zijn verplichte onderdelen, maar ook vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.
  • We zijn van ‘zeven tot zeven’ geopend. De dagindeling kenmerkt zich door een goede balans van inspanning en ontspanning, van veiligheid en uitdaging.
Eén organisatie met één team

Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten en ondersteuners vormen één team. Zo nodig halen wij deskundigen van buiten. We hebben één beleid en wij zijn gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.

Hier vindt u meer informatie over de kinderopvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang.