Basisschool

Visie

Wij geloven in thematisch, samenhangend onderwijs. In vijf schoolbrede projecten per schooljaar passen de kinderen het geleerde toe in verschillende contexten. De drijfveren en kwaliteiten van het team vormen het fundament. Wij streven er naar om de kinderen te blijven verwonderen en van binnenuit te motiveren. Ons inspirerende atelieronderwijs is hiervan een voorbeeld. Tijdens het groepsdoorbrekend werken en samenwerkend leren, ontdekken de kinderen hun eigen talent en dat van elkaar.

Wij beleven samen en werken vanuit oprechte aandacht voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Gedeelde verantwoordelijkheid, dat werkt! Daarom kan je als kind aan het begin van het schooljaar solliciteren naar verschillende functies binnen de school. Bijvoorbeeld hovenier of een rol in de leerlingenraad. Wilma uit groep 8 vertelde: ‘Ik durf nu beter in het openbaar te spreken.’