Medezeggenschapsraad

Een constructief overleg tussen ouders, leerkrachten en directie is zeer belangrijk voor het goed functioneren van de school. De MR bewaakt op een positief-kritische manier de kwaliteit van het onderwijs en overlegt met de directie van de school over diverse relevante schoolzaken waaronder bijvoorbeeld de onderwijsdoelstellingen (schooljaarplan), de besteding van middelen en de veiligheid op school.

Daarom bestaat de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De vertegenwoordiging van de ouders wordt gekozen d.m.v. verkiezingen. Het team van leerkrachten kiest eveneens drie vertegenwoordigers. In het reglement medezeggenschap wordt aangegeven welke zaken tussen de school en de MR besproken worden, waar en door wie instemming en advies gegeven moet worden. U kunt dit reglement opvragen bij de school of de MR.

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR bijvoorbeeld een belangrijke adviserende rol gehad bij de inrichting van het onderwijs op afstand en het huisvestingsvraagstuk. De MR staat hierbij voor het belang van alle kinderen en alle ouders van de Andreasschool en is dus een belangrijke spil binnen de school en voor de directie.

Schooloverstijgende zaken worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de MR-en van de 28 Sophia Scholen vertegenwoordigd.De MR is er ook voor u! Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, spreek dan gerust een MR-lid aan. Dit kan de MR helpen bij de beeldvorming.

De MR is te bereiken via: mrandreas@sophiascholen.nl

Leden MR

Paul van Heel

Maaike de Boer

Ingrid Verdegaal

Ellen van der Laaken

Saskia van Schooten

Juf Febe

Leerkracht groep 1/2A - Specialist Jonge kind - MR

Meer info

Juf Lisetta

Leerkracht groep 4 - MR

Meer info

Juf Lita

Leerkracht groep 6 - MR

Meer info

Juf Mariëlle

Leerkracht groep 4 - MR

Meer info