Interne communicatie

Schoudercom = SCH(ool)-OUDER-COM(municatie)

Om oog voor elkaar te hebben is een goede communicatie onontbeerlijk. Om dit goed te laten verlopen maken wij gebruik van het communicatiesysteem Schoudercom. Via Schoudercom hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle schoolinformatie die op hun kind betrekking heeft.  Er is nooit meer informatie 'zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Schoudercom.

Rond de 4de verjaardag van uw kind ontvangt u een uitnodiging om aan te melden voor Schoudercom. Toch al nieuwsgierig naar alle actuele ontwikkelingen op de Andreas? Iedere vrijdag wordt de nieuwsbrief openbaar gedeeld: https://andreas.schoudercom.nl/ 

Heeft u vragen over Schoudercom, komt u dan gerust even langs bij de directie of administratie.