Anti-pestprotocol

De leerlingenraad heeft het anti-pestprotocol vertaald in eigen woorden en beelden. Dit hebben zij aan de leerlingen in alle groepen gepresenteerd. Hieronder staat de presentatie die de leerlingen gemaakt en gegeven hebben.

"Dag ouders.
Wij zijn Jasmine en Guus en wij zijn leerlingenraad van groep 7, wij hebben vandaag een presentatie gegeven die gaat over het anti-pest protocol. We hebben het gehad over wat je moet doen als je wordt gepest en wat het verschil is tussen pesten en plagen, ook hebben we erover gehad bij wie je terecht kan als je wordt gepest.  We begonnen de presentatie met het verschil tussen pesten en plagen, daarna gingen we de drie gouden regels uitleggen wat het allemaal inhoudt, de drie regels zijn: je mag er zijn, we helpen elkaar en dit gebouw is ook van jou. Daarna over oepsie’s, hoe je die krijgt, wat je dan gaat doen en wat er gaat gebeuren. Als je een oepsie krijgt ben je over de grens gegaan van je leraar/klasgenoten en je kan ook een groeps time-out of een school time-out. Dat houdt in dat je een tijdje niet meer in de klas mag komen of je mag de school niet meer in. We hadden het ook over hoe de andreas omgaat met pesters, gepeste en meelopers. De andreas kan ook contact opnemen met jullie als ouders. Hier in de andreas proberen we elke dag iets positief te doen. Als laatste hebben we het ook gehad over hoe je om moet gaan met woede op stress, en daar hoort ook de kindertelefoon bij."

Groet Guus en Jasmine, leerlingenraad groep 7