Schooltijden

Hoofdingang open vanaf 8.20 uur, vrije inloop. Lessen starten om 8.30 uur. De juffen van de groepen 1 t/m 3 ontvangen uw kind(eren) bij de tuindeur of het tuinhek van de groep. De groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen via de hoofdingang. De juf of meester ontvangt de kinderen bij de deur in het lokaal.

Maandag8.30 uur tot 14.30 uur
Dinsdag8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag8.30 uur tot 12.15 uur
Donderdag8.30 uur tot 14.30 uur
Vrijdag8.30 uur tot 14.30 uur