Kleuteronderwijs

In de kleuterklassen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Een kleuter wisselt één keer van leerkracht tijdens de kleuterperiode. Als een kind op school komt is het belangrijk dat het zich snel veilig voelt. Vanuit een veilige omgeving kom je tot ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaar kunt helpen.

Ervarings- ontwikkelingsgericht werken

Het onderwijs aan het jonge kind is nauwelijks te verdelen in vakken. De kinderen zijn bezig met allerlei activiteiten zoals spel, werken met ontwikkelingsmateriaal, kringactiviteiten en bewegingsactiviteiten. Wat kinderen beleven, zien, ervaren en voelen maakt grote indruk en wordt daarom niet snel vergeten. Bij de projecten proberen wij daarom zoveel mogelijk ervarings- en ontwikkelingsgericht te werken. Door het spel ervaart een kind de wereld om zich heen. Voor het volgen van de ontwikkeling werken wij met Inzichtelijk. (www.inzichtelijkonderwijs.nl).

Ruimte voor eigen initiatief

Spelenderwijs werken betekent niet dat er zo maar wat gebeurt of dat er ongeordend wordt gewerkt. De gang van zaken bij het voorbereidend lezen, schrijven en rekenen is daarvan een goed voorbeeld. De activiteiten daarbij zijn speels maar niet minder gericht. De toevoeging “voorbereidend” geeft aan dat wij de kinderen in deze fase niet 'leren' lezen, schrijven of rekenen, maar dat we ons concentreren op de voorwaarden daartoe. We gebruiken daarbij zoveel mogelijk concrete materialen.

Bij de kleuters werken we met het keuzebord. Als de kinderen hiermee werken hangen ze hun kaartje bij de gekozen activiteit. De leerkracht is daarbij niet nodig en het is mooi om te zien hoe kinderen hun keuze bepalen. Daarnaast leren we de kinderen werken met een weektaak, waar per week twee à drie activiteiten staan die in die week gedaan worden. Kinderen mogen zelf plannen wanneer ze deze activiteiten doen. Dit is een voorbereiding op het werken met een weektaak in de hogere groepen.

Wij vinden het belangrijk dat kleuters de ruimte krijgen om actief bezig te zijn, initiatief leren nemen, zelf plannen kunnen maken en die plannen ook tot een goed einde leren te brengen. Bouwen aan een gezonde dosis zelfvertrouwen en niet bang zijn om fouten te maken zijn essentiële bouwstenen die bijdragen aan een goede ontwikkeling.