Leerlingparticipatie

Op de Andreasschool vinden we de betrokkenheid van de leerlingen erg belangrijk. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen deelnemen in de leerlingenraad. Ieder jaar op Prinsjesdag worden verkiezingen gehouden in deze groepen. Uit elke groep vertegenwoordigt een meisje en een jongen zijn groep in de raad.

De kinderen voelen zich op deze manier verantwoordelijk voor schoolse zaken en krijgen meer inzicht in de organisatie van de school. Hiermee leveren de kinderen een goede bijdrage aan de kwaliteitszorg en hebben zij een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Door de kinderen mee te laten denken over praktische schoolse zaken ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad heeft een eigen budget waar zij zelf zaken uit mogen bekostigen.

Met een leerlingenraad werken we gericht aan actief burgerschap. Het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt.