Meerbegaafden onderwijs

Op de Andreas proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van uw kind. Zo bestaat ons basisarrangement in elke groep uit drie niveaus: instructie, basis en verrijkt. De leerkracht werkt samen met een onderwijsassistent of remedial teacher onder supervisie van onze intern begeleider. 

De zaakvakken en leerlijnen cultuur, expressief, techniek en programmering bieden wij groepsdoorbrekend aan. Dit wordt onder andere gedaan met ons wekelijkse atelieronderwijs. Inmiddels zijn wij ook deels gestart met het groepsdoorbrekend werken rond de kernvakken taal en rekenen. Op deze manier kunnen wij nog beter aansluiten bij de niveaus van de kinderen. 

In de groepen 6-7 wordt er tijdens begrijpend lezen op niveau gewerkt in plaats van per leerjaar. Dit betekent dat een kind in groep 6 naar bijvoorbeeld groep 7 kan gaan voor instructie of andersom. De komende jaren zullen wij deze manier van werken verder door ontwikkelen op schoolniveau.  

Naast het aanbod in de groep biedt juf Irene wekelijks 'Pittige begeleiding': 

'Pittige Plus Torens, een korte impressie:

De Pittige Plus Torens zijn kasten waarin bakken met projecten staan. Projecten met wat meer uitdaging, speciaal voor onze meer- en hoogbegaafde kinderen. Maar ook voor de kinderen die daar soms behoefte aan hebben. De kinderen kiezen zelf een project met een onderwerp dat aansluit bij ons actuele schoolbrede thema. Hiermee gaan zij zelfstandig aan de slag. Ik begeleid het proces. Er wordt altijd druk research gedaan, geknipt, geplakt, gebouwd etc. De projecten beginnen met een onderzoeksfase, en daarna volgen een ontwerpfase, een planningsfase, een uitvoeringsfase en als afsluiting een presentatie en evaluatie. Wij werken vanuit het TASC-model. 

Juf Irene'