Sophia Scholen

Missie: Van Groei naar Bloei

Met 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk zijn we de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. We dragen zorg voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs, of een samenwerking daarvan. 

We verzorgen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op individuele mogelijkheden en leerbehoeften. Sophia Scholen staat voor een veilige leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien.

Visie

 • Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
 • Wij bieden onze individuele leerlingen passend en opbrengstgericht onderwijs.
 • Wij bieden een veilige leeromgeving, die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en kinderen tot hun recht laat komen.
 • Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
 • Wij zien ouders als partners, luisteren goed naar hen en verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.
 • Wij bieden in de dorpen een divers onderwijsaanbod en bieden ontplooiingsmogelijkheden aan scholen die onderscheidend willen zijn.
 • Wij bereiden onze medewerkers voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.
 • Wij faciliteren dit alles vanuit een professioneel en dienstverlenend bureau.
 • Wij gaan hierbij uit van onze kernwaarden, zij zijn ons ethisch kompas.

Kernwaarden

Binnen Sophia Scholen staan vijf kernwaarden centraal. 

 • verwondering
 • vertrouwen
 • verbinding
 • duurzaamheid
 • eigenaarschap

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.

Koersplan

Bekijk ook het Koersplan van Sophia Scholen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.sophiascholen.nl 

Het jaarverslag van Sophia Scholen vindt u hier.

Contact

Bezoekadres

Leidsevaart 2 (navigatie: Rijnsburgerweg 4)
2215 RE Voorhout
Tel: 0252 434020       

Correspondentieadres

Postbus 98 
2215 ZH Voorhout

E-mailadres

bureau@sophiascholen.nl 

Website

www.sophiascholen.nl